lô online

Tập trung nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. - Sản xuất bao bì tại Công ty TNHH Việt Đức (huyện Lâm Thao).
Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh.
– Sản xuất bao bì tại Công ty TNHH Việt Đức (huyện Lâm Thao).

PTO- Bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; chương trình hành động số 209/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tốt với các ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam. Trong đó đã tập trung nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Ông Phạm Trường Giang – Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh cho biết: Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn giữ được ổn định và đạt được những kết quả khả quan. NHNN Chi nhánh tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và NHNN Việt Nam quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trên địa bàn bảo đảm an toàn hệ thống; triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp, cơ chế, chính sách của Chính phủ, NHNN Việt Nam, UBND tỉnh. Nhờ đó, nguồn vốn huy động có mức tăng trưởng khá, khả năng thanh khoản tốt; lãi suất huy động và cho vay tiếp tục được ổn định; cơ cấu tín dụng thay đổi theo hướng tích cực, dòng vốn tín dụng  tiếp tục được đầu tư vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Đến thời điểm cuối năm 2016 lãi suất tiếp tục duy trì xu hướng giảm, nhất là các ngân hàng thương mại Nhà nước. Mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn VND phổ biến ở mức 8-11%/năm, trong đó lãi suất cho vay VND dành cho các lĩnh vực ưu tiên như: Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi sự doanh nghiệp… được các ngân hàng, TCTD áp dụng phổ biến ở mức 7%/năm đối với kỳ hạn ngắn, 11 – 12,5%/năm đối với trung, dài hạn. Lãi suất cho vay USD tương đối ổn định, phổ biến từ mức 5-7%/năm. Đối với các NHTM: Dư nợ cho vay lãi suất từ 7% trở xuống chiếm tỷ trọng 26,6% tổng dư nợ; từ trên 7-10% chiếm 44,7%, từ trên 10-12% chiếm 25,6%, trên 12% chỉ chiếm tỷ trọng 3,1% trên tổng dư nợ. Đối với các QTDND: Dư nợ có mức lãi suất từ 8-12% chiếm tỷ trọng 95,83%; trên 12% chỉ chiếm 2,96% trên tổng dư nợ.

Việc tiếp cận các nguồn vốn vay khá thuận lợi, nhiều ngân hàng, TCTD đã chủ động tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng, có ngân hàng còn tổ chức gặp mặt, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp nhằm nắm bắt tình hình sử dụng vốn, nhu cầu vốn đầu tư để chủ động cùng doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận, vay vốn tín dụng ngân hàng. Nhờ đó, tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt trên 40.000 tỷ đồng, so với cuối năm 2015 tăng 5.589 tỷ đồng (tăng 16,59%); so với cùng kỳ năm 2015 tăng 8.015 tỷ đồng (tăng 25,64%). Trong đó cho vay ngắn hạn chiếm 50,72%, cho vay trung, dài hạn chiếm 49,28%. Lĩnh vực cho vay cao nhất là thương mại, dịch vụ 48,5% tổng dư nợ cho vay; công nghiệp, xây dựng 31,1%, còn lại là nông, lâm, thủy sản.

Cùng với đẩy mạnh cho vay đối với nền kinh tế, kết quả cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi cũng được triển khai đồng bộ. Tùy theo thế mạnh của mình, các ngân hàng đã tích cực quan hệ với khách hàng và đẩy mạnh đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là cho vay hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các ngân hàng cũng đã đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, gắn với nhiều lựa chọn linh hoạt, nhằm tạo mọi điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn, mạnh dạn đầu tư cho phát triển.

Đáng chú ý, chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, chương trình tín dụng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả tích cực. NHNN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các NH trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của NHNN và UBND tỉnh. Từ đầu chương trình đến hết tháng 9-2016 đã có gần 400 doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất với cam kết trên 18 nghìn tỷ đồng, trong đó cho vay mới 298 doanh nghiệp, dư nợ trên 16 nghìn tỷ đồng. Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 17.800 tỷ đồng, tăng 2.683 tỷ đồng (tăng 17,8%) so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 45,3% tổng dư nợ trên toàn địa bàn. Cho vay xuất khẩu đạt 1.750 tỷ đồng với 71 khách hàng, tăng 43 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến hết tháng 10-2016 được 1.850 doanh nghiệp với tổng dư nợ là 11.250 tỷ đồng, tăng 720 tỷ đồng so với cuối năm 2015 và tăng 2.190 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Cho vay các chương trình phát triển nông nghiệp trọng điểm của tỉnh được trên 3.590 tỷ đồng với trên 99.450 khách hàng.

Cùng với triển khai các gói tín dụng từ ngân hàng thương mại, tín dụng chính sách cũng tiếp tục đầu tư vào các gói như: Cho vay hộ nghèo với dư nợ đạt 1.115 tỷ đồng, cho vay HSSV đạt 474 tỷ đồng, cho vay quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm 75 tỷ đồng, cho vay chương trình nước sạch và VSMT đạt 464 tỷ đồng, cho vay XKLĐ đạt 24 tỷ đồng. Về chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn có dư nợ đạt 416 tỷ đồng, cho vay thương nhân hoạt động thương mại vùng khó khăn 11 tỷ đồng; chương trình cho vay hộ đồng bào DTTS 30 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo 522 tỷ đồng, cho vay theo QĐ 755 là 41 tỷ đồng… Vốn vay đã góp phần tích cực đảm bảo ASXH và phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh, các ngân hàng, TCTD trong tỉnh chú trọng thực hiện tốt công tác huy động vốn nhằm chủ động nguồn vốn cho vay. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh tính đến cuối tháng 10-2016 đạt 32.358 tỷ đồng, tăng 14,56% so với cuối năm 2015, tăng 19,45% so với cùng kỳ năm 2015; ước thực hiện năm 2016 đạt 33.048 tỷ đồng; trong đó tiền gửi các tổ chức kinh tế chiếm 12,8%, tiền gửi dân cư chiếm 87,2%, tiền gửi VND chiếm 96,25% tổng nguồn vốn huy động. Cùng với đó, NHNN Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các TCTD tăng cường kiểm soát hoạt động tín dụng; thực hiện cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phân loại tín dụng, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo đúng quy định của pháp luật; tích cực triển khai các giải pháp của Đề án xử lý nợ xấu, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng.

Mặc dù nguồn vốn huy động toàn ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhưng tỷ lệ vốn huy động trung, dài hạn còn hạn chế, khó khăn trong việc bảo đảm khả năng thanh khoản và bố trí vốn cho vay trung, dài hạn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Việc hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn thấp, nhất là vốn ngắn hạn. Các doanh nghiệp chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ trong đó một số doanh nghiệp và khách hàng sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn, nhất là trong tiêu thụ sản phẩm và khả năng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh… Thời gian tới, NHNN Chi nhánh tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, thực hiện tốt các nghiệp vụ được ủy quyền của NHNN Việt Nam, tạo sự gắn kết chặt chẽ với các TCTD, các địa phương triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. Chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tham gia ký kết hỗ trợ doanh nghiệp tại các hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh thực hiện tốt chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường… góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đinh Vũ

lô onlineHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi