lô online

Công bố thông tin

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, chi tiết xem tại đường link bên dưới: Bao cao tien do su dung von T10_2020

Ông Nguyễn Văn Tuấn đã bán 12.600 CP

Ngày 16/09/2020 Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được báo cáo của Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty đã bán 12.600 cổ phần, thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 01/9/2020đến 15/09/2020. scan0392

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông ngày giao dịch đầu tiên của 5.913.637 cổ phiếu niêm yết bổ sung đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận ngày giao dịch chính thức: Thứ sáu, ngày 18/09/2020. Nội dung chi tiết xem bên dưới: TB […]

HNX chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 11/9/2020 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 472/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14. Chi tiết xin vui lòng click vào đây: QD 472 HNX chap thuan niem yet bo sung CP 2020

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 04/09/2020 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04/09/2020. Cụ thể: Thay đổi vốn điều lệ từ 184.819.300.000 đồng lên 243.955.670.000 đồng. Do […]

L14 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Ngày 01/09/2020. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 49/2011/GCNCP-VSD-7, đăng ký thay đổi lần thứ bảy, ngày 01/09/2020. Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 5.913.637 cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 59.136.370.000 đồng. Tổng số chứng khoán đăng ký: 24.395.567 cổ phiếu, tổng giá […]

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu số: S033/2020-L14/VSD-DK ngày 18 tháng 08 năm 2020 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số B012/2020-L14/VSD0DK ngày 18 tháng 08 năm 2020 do VSD lập. Công ty cổ phần […]

LICOGI 14 thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thực hiện quy định tại điểm 1 điều 9 chương 2 Thông tư số 155/2015/BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 xin được thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết […]

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 06/08/2020 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 06/08/2020. Cụ thể: Thay đổi người đại diện theo pháp luật: 02 người 1- Người […]

L14 phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Xin mời xem chi tiết Thông báo dưới đường link sau: CBTT Phu luc 19 Phat hanh co phieu

lô onlineHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi